Scroll to top

İşletme Yönetimi ve Finansal Yatırım Eğitimleri

Şirketlerin etkili işletme yönetimi gerçekleştirebilmeleri için sahip olmaları gereken sınırsız sayıda özellik vardır. Bu özelliklerden finansal yönetim, pek çok farklı konuda uzmanlığı ve işletme yönetimine profesyonel yaklaşımı gerektirir. Hızla değişen global ve yerel koşullar, finans yöneticileri ve ilgili çalışanların doğru finansal yönetim becerilerine sahip olmalarını ve şirketin yatırım stratejilerini yeterli teknik alt yapıya sahip şekilde gerçekleştirmelerini mecbur kılmaktadır. Bu alt yapıyı sağlamak üzere tasarlanmış eğitim başlıkları halihazırda işinin başında olan, güncel bilgiye sahip ve yılların tecrübesini kazanmış finans uzmanları tarafından verilmektedir. Spinn Eğitim sadece eğitimi verip bırakma anlayışından uzak şekilde eğitimleri danışmanlık aktiviteleri ile birleştirmekte ve eğitim sonrasında şirketin ihtiyacı olması durumunda elinden tutarak eğitimi birlikte pratiğe dönüştürmeyi hedeflemektedir. Örneğin şirketin isteğine bağlı olarak “İşletmelerde Kur ve Faiz Riskini Yönetme” eğitiminin ardından şirketle birlikte risk yönetimi stratejileri geliştirilmekte, “Finansal Okuryazarlık ve Herkesin Bilmesi Gereken Ekonomik Veriler” eğitimi sonrasında düzenli raporlama ile eğitimde öğretilen kavramların güncel gelişmeleri takip ederek pratiğe dökülmesi sağlanmakta, “Mali Analiz ve Bilanço Yönetimi” eğitimi sonrasında şirketle birlikte çalışılarak ihtiyaca göre yurtiçi ve yurtdışı finansman ihtiyaçlarına çözüm önerileri sunulmaktadır. Ayrıca Türkiye Ekonomisi, Global ve Bölgesel Gelişmeler başlıklı danışmanlık hizmetini alan şirketler yıl içerisinde aşağıdaki başlıklardan 6 tanesine ücretiz olarak sahip olmaktadır.

 1. İşletmelerde Kur ve Faiz Riskini Yönetme: Strateji ve Araçlar
 2. Hisse Senedi Seçim Yöntemleri ve Portföy Yönetim Stratejileri
 3. Hisse Senedi Piyasasında Sektörel Analiz: Banka ve Banka Dışı Hisseler
 4. Hisse Senedi Değerleme
 5. Sabit Getirili Menkul Kıymet Değerleme ve Analiz Yöntemleri
 6. Her Yönüyle VIOP
 7. Temel Düzey Teknik Analiz
 8. Finansal Okuryazarlık ve Herkesin Bilmesi Gereken Ekonomik Veriler
 9. Finansçı Olmayanlar için Finans
 10. Mali Analiz ve xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 11. İşletmelerde Kurumsal Yönetim, İç Kontrol ve İç Denetim Eğitimi
 12. İşletmelerde Yapılan Suistimaller, Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesi
 13. Kredi Temini Rehberliği
 14. Kurumsal Finansman Yöntemleri
 15. Aktif-Pasif Yönetimi
 16. Finansal Matematik