Scroll to top

Dr. Fraud Suistimal İnceleme ve Danışmanlık

Dr. Fraud Suistimal İnceleme ve Danışmanlık

Şirketlerin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesinin önündeki en büyük engel olan suistimaller iş dünyasının yapısının bozulmasına ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Spinn Danışmanlık olarak, bu kayıpları minimuma indirmek üzere çalışan Dr. Fraud ile yaptığımız iş birliğiyle, şirketlerin suistimallerden arınması, tekrar maruz kalmaması ve kaliteli büyümesi için Dr. Fraud’un sunduğu hizmetleri finansal ve siber güvenlik konularında eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle tamamlıyor olacağız.

SUİSTİMAL DOKTORU DR. FRAUD ŞİRKETİNİZE NASIL YARDIMCI OLUR?

Suistimal doktorunuz olarak Dr. Fraud kurumunuzda herhangi bir vaka yaşanmadan önce size kurumunuzu riske sokan noktaları gösterir ve iç kontrol önlemleri almanızı sağlar.

Suistimal İnceleme Hizmetleri’ni projelendirirken odağını şirketinizin bütününden departmanlarına, süreçlerinden özel risklerine veya bir suistimal şüphesine çevirebilir; her zaman kurumunuzun öncelikli ihtiyaçlarına, bütçe ve zaman gibi koşullarına göre şekillendirir.

Departman Odaklı

Şirketinizin bir veya birden fazla departmanın suistimal risklerini inceler, “Kırmızı Bayrakları” yani risk teşkil eden noktaları tespit eder, sorgu ve soruşturmaları yürütür bulgularımızı önerilerimizle beraber size raporlar.

Örn: Satış, Pazarlama, Muhasebe, Finans, Satınalma, İnsan Kaynakları, BT

Süreç Odaklı

Odağını daha da özele çevirir; kritik süreç ve alt süreçlerdeki suistimal risklerini inceleyebilirsiniz.

Örn:  Tedarik Süreci, Sigorta Süreci, Bordrolama vb.

Belirli Risk Odaklı

Dilerseniz kurumunuzun kritik risklerine veya sizin için en çok önem arz eden risklerine odaklanabilir.

Örn: Siber Güvenlik Riski,  Kişisel Verileri Koruma Riski, Etik ve Uyum Riski, Rakip Riski vb

CFE (Certified Fraud Examiner-Uluslararası Belgeli Suistimal Denetçisi, CIA (Certified Internal Auditor-Uluslararası Belgeli İç Denetçi) ve diğer uzmanlardan oluşan kadrosu ile kurumunuz iç ve dış ortamda olduğunu duyduğunuz, bildiğiniz veya sezdiğiniz bir suistimali optimum gizlilik, hız ve kalitede gerçekleştirir; bulguları çözüm önerileriyle tarafınıza raporlar.

 

Şirketinizi suistimal başta olmak üzere risklere karşı korumak ve geleceğe hazırlamak istiyorsanız bizimle aşağıdaki form aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.