Scroll to top

money and chart

Türkiye Ekonomisi, Global ve Bölgesel Gelişmeler

Türkiye’nin dünyayla entegrasyonundaki artış sadece Türkiye’deki gelişmelere bakarak ekonomik gelişmeleri anlamayı imkansız kılmaktadır. Küreselleşme ve teknolojinin bilginin yayılma hızına yaptığı katkıyı düşünürsek, Türkiye ekonomisi için yapılacak değerlendirmeler artık yerel boyutları çoktan aşmış;  analiz yaparken dışarıda yaşanan olayların da ülke ekonomisi ile ilişkisini ayrıntılı bir şekilde yorumlamak gerekliliğini doğurmuştur. Küreselleşmenin elbette ekonomi alanı ile olan ilişkisi çok farklı boyutlarda ve bu boyutların etkileri politik, sosyal, kültürel sınırsız sayıda ayrı noktaya ulaşmakta. Bu noktaları önem sırasına dizemeyeceğimiz gibi herhangi birine önce veya sonra odaklanmak da gelişmeleri yorumlayıp mikro düzeyde ders çıkarmak için geç ve yetersiz kalınmasına neden olacaktır. Bu durumun şirket açısından önemi üst düzey yöneticilerin bilgiye zamanında erişme zorunluluğunu düşündüğümüzde ortaya çıkıyor. Yöneticilerin yoğun çalışma gündemi içerisinde güncel bilgiye erişmede yetersiz veya geç kalması pazarda yaşanan gelişmelerin doğru ve zamanında yorumlanmasını engelleyecek; şirket yöneticilerinin herhangi bir stratejik planlamaya geç kalmasına ve/veya başarısız olmasına neden olacaktır.


Dr. Fraud Suistimal İnceleme ve Danışmanlık

Şirketlerin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesinin önündeki en büyük engel olan suistimaller iş dünyasının yapısının bozulmasına ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Spinn Danışmanlık olarak, bu kayıpları minimuma indirmek üzere çalışan Dr. Fraud ile yaptığımız iş birliğiyle, şirketlerin suistimallerden arınması, tekrar maruz kalmaması ve kaliteli büyümesi için Dr. Fraud’un sunduğu hizmetleri finansal ve siber güvenlik konularında eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle tamamlıyor olacağız.

SUİSTİMAL DOKTORU DR. FRAUD ŞİRKETİNİZE NASIL YARDIMCI OLUR?

Suistimal doktorunuz olarak Dr. Fraud kurumunuzda herhangi bir vaka yaşanmadan önce size kurumunuzu riske sokan noktaları gösterir ve iç kontrol önlemleri almanızı sağlar.

Suistimal İnceleme Hizmetleri’ni projelendirirken odağını şirketinizin bütününden departmanlarına, süreçlerinden özel risklerine veya bir suistimal şüphesine çevirebilir; her zaman kurumunuzun öncelikli ihtiyaçlarına, bütçe ve zaman gibi koşullarına göre şekillendirir.Kur riski yönetimi yurt dışı pazarlarla çalışan veya işlem yapan firmaların döviz pozisyonu riski ile karşı karşıya kaldığı durumlarda şirket için en hayati önem arz etmektedir. Şirketlerin kur ve faiz riski yönetimi konusunda gerekli desteğe ihtiyaç duydukları, risklerinin ve gelecek kaygılarının minimize edildiği bir işletmede başarı elde etme şansı daha yüksektir. Özellikle açık döviz pozisyonu bulunan işletmelerin döviz kurundaki tahmin edilemez bir değişim neticesinde maddi zararlara uğraması kur riski yönetiminde yapılan çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere kanıtlamaktadır.Tel: 0 212 295 29 74
E-Mail: sorulariniz@spinnconsulting.com