Scroll to top

Easy Aerial Endüstriyel Drone

Spinn Danışmanlık olarak Türkiye temsilcisi olduğumuz Easy Aerial Inc, çeşitli sanayi ve iş uygulamaları için uzaktan izleme çözümleri üreten New York merkezli bir start-up. Aynı zamanda dünyanın en prestijli ödüllerinden ISC East 2017 Tech Tank En Inovatif Güvenlik Çözümü (Most Innovative Security Solution) ödülünün de sahibi.

Easy Aerial’ın sunduğu çözümlerin 3 bileşeni bulunuyor:

(i) Easy Drone – son derece hafif, kablosuz, elektrikle şarj olan ve üzerine çeşitli aparatlar yerleştirilebilen insansız hava aracı (“İHA”);

(ii) Easy Guard – drone’un şarj edilmesini ve dış etkilerden korunmasını sağlayan ve kendi kendine yetebilen yer istasyonu;

(iii) Global ARC – Easy Drone’a özel ve ihtiyaca göre çeşitlendirilebilen uçuş yönetimi yazılımı.


Siber Güvenlik Çözümleri

Şirketler arası ve hatta ülkeler arası çekişmenin siber dünya üzerinden gerçekleştiği günümüz dünyasında olası siber saldırılara karşı açık olmanın maliyeti milyar dolarları buluyor. Ayrıca devamlı yenilenen ataklar nedeniyle sistemlerimizin her an güncel korunmaya sahip olması hayati önem arzediyor. Bu konuda Türkiye’nin siber güvenlik ile ilgili uzman ihtiyacına Spinn Eğitim ile çözüm üretmenin yanı sıra siber güvenlik hizmetleri konusunda da Spinn Danışmanlık olarak dünya çapında uzmanlarla en güncel çözümleri sunuyoruz.

Türkiye temsilcisi olduğumuz HackerU ile Cyber Forensics hizmeti gibi bir siber saldırı sonrası hasar onarımı, dataların kurtarılması, sistemin çalışır hale getirilmesi yanında, cyber intelligence, penetration testing ve aşağıda yazılı diğer hizmetler de sunduğumuz başlıklar arasında.

Eğitim ve hizmetlerimiz:

a) Cyber Security Awareness

b) Cyber Security Governance

c) Cyber Security Fundamentals

d) Hacking & Penetration Testing

e) Cyber Warfare

f) Cyber Forensics

g) SOC & Incident Response

h) Secure Development

ı) Mobile & App Security

i) Cyber Intelligence

j) ICS / Scada


Dr. Fraud Suistimal İnceleme ve Danışmanlık

Şirketlerin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesinin önündeki en büyük engel olan suistimaller iş dünyasının yapısının bozulmasına ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Spinn Danışmanlık olarak, bu kayıpları minimuma indirmek üzere çalışan Dr. Fraud ile yaptığımız iş birliğiyle, şirketlerin suistimallerden arınması, tekrar maruz kalmaması ve kaliteli büyümesi için Dr. Fraud’un sunduğu hizmetleri finansal ve siber güvenlik konularında eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle tamamlıyor olacağız.

SUİSTİMAL DOKTORU DR. FRAUD ŞİRKETİNİZE NASIL YARDIMCI OLUR?

Suistimal doktorunuz olarak Dr. Fraud kurumunuzda herhangi bir vaka yaşanmadan önce size kurumunuzu riske sokan noktaları gösterir ve iç kontrol önlemleri almanızı sağlar.

Suistimal İnceleme Hizmetleri’ni projelendirirken odağını şirketinizin bütününden departmanlarına, süreçlerinden özel risklerine veya bir suistimal şüphesine çevirebilir; her zaman kurumunuzun öncelikli ihtiyaçlarına, bütçe ve zaman gibi koşullarına göre şekillendirir.


3D Printing ile Üretim Danışmanlığı

Sanayi 4.0 çerçevesinde üretim teknolojilerinin dönüşümüne önderlik eden 3D printerların endüstriyel alanda kullanımını yaygınlaştırmak ve KOBİ’lerimizi bu dönüşümün parçası haline getirmek için sizlere Türkiye temsilcisi olduğumuz Aviv3D’yi tanıtmak istiyoruz. Spinn Danışmanlık Aviv3D ile birlikte aşağıdaki 3 çeşit üretim teknolojisi üzerine 3D printing ile üretim danışmanlığı sunmaktayız.

-FDM teknolojisi

-Polyjet Teknolojisi

-GDP 3D Teknolojisi


money and chart

Türkiye Ekonomisi, Global ve Bölgesel Gelişmeler

Türkiye’nin dünyayla entegrasyonundaki artış sadece Türkiye’deki gelişmelere bakarak ekonomik gelişmeleri anlamayı imkansız kılmaktadır. Küreselleşme ve teknolojinin bilginin yayılma hızına yaptığı katkıyı düşünürsek, Türkiye ekonomisi için yapılacak değerlendirmeler artık yerel boyutları çoktan aşmış;  analiz yaparken dışarıda yaşanan olayların da ülke ekonomisi ile ilişkisini ayrıntılı bir şekilde yorumlamak gerekliliğini doğurmuştur. Küreselleşmenin elbette ekonomi alanı ile olan ilişkisi çok farklı boyutlarda ve bu boyutların etkileri politik, sosyal, kültürel sınırsız sayıda ayrı noktaya ulaşmakta. Bu noktaları önem sırasına dizemeyeceğimiz gibi herhangi birine önce veya sonra odaklanmak da gelişmeleri yorumlayıp mikro düzeyde ders çıkarmak için geç ve yetersiz kalınmasına neden olacaktır. Bu durumun şirket açısından önemi üst düzey yöneticilerin bilgiye zamanında erişme zorunluluğunu düşündüğümüzde ortaya çıkıyor. Yöneticilerin yoğun çalışma gündemi içerisinde güncel bilgiye erişmede yetersiz veya geç kalması pazarda yaşanan gelişmelerin doğru ve zamanında yorumlanmasını engelleyecek; şirket yöneticilerinin herhangi bir stratejik planlamaya geç kalmasına ve/veya başarısız olmasına neden olacaktır.


Kur riski yönetimi yurt dışı pazarlarla çalışan veya işlem yapan firmaların döviz pozisyonu riski ile karşı karşıya kaldığı durumlarda şirket için en hayati önem arz etmektedir. Şirketlerin kur ve faiz riski yönetimi konusunda gerekli desteğe ihtiyaç duydukları, risklerinin ve gelecek kaygılarının minimize edildiği bir işletmede başarı elde etme şansı daha yüksektir. Özellikle açık döviz pozisyonu bulunan işletmelerin döviz kurundaki tahmin edilemez bir değişim neticesinde maddi zararlara uğraması kur riski yönetiminde yapılan çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere kanıtlamaktadır.


İşletme Yönetimi ve Finansal Yatırım Eğitimleri

Şirketlerin etkili işletme yönetimi gerçekleştirebilmeleri için sahip olmaları gereken sınırsız sayıda özellik vardır. Bu özelliklerden finansal yönetim, pek çok farklı konuda uzmanlığı ve işletme yönetimine profesyonel yaklaşımı gerektirir. Hızla değişen global ve yerel koşullar, finans yöneticileri ve ilgili çalışanların doğru finansal yönetim becerilerine sahip olmalarını ve şirketin yatırım stratejilerini yeterli teknik alt yapıya sahip şekilde gerçekleştirmelerini mecbur kılmaktadır.


Tel: 0 212 270 55 70
E-Mail: sorulariniz@spinnconsulting.com